Helende handen voor meer harmonie

Energetische behandelingen werken op lichamelijk- en geestelijk niveau. Er wordt universele levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger (cliënt) geleid, door middel van de handen. U kunt zelf kiezen of de handen op uw lichaam of boven uw lichaam (in uw energieveld) worden gehouden. De kleding blijft altijd aan.Door me open te stellen voor energietrillingen die u nodig heeft ter bevordering van lichamelijk- en/ of geestelijk herstel wordt het opheffen van blokkades gestimuleerd. Alles bestaat uit energie en heeft zijn eigen trillingsfrequentie. De trillingsfrequentie van uw lichaam wordt dus tijdelijk verhoogd ter bevordering van uw herstel.

Reiki - vroege vaardigheid van het fysieke, geestelijke en psyhische helen met de hulp van de energieoverdracht door de handen. Dit noemt men energetische manueeltherapie. 
Reiki is niet de godsdienst, dit is de echte praktijk op het helen van uw leven, die dag na dag uw gezondheid en algemene houding tegenover het leven verbetert.
 
Reiki is een eenvoudige techniek voor het overbrengen van genezende energie van een gever naar een ontvanger. Het vermogen om dankzij Reiki genezing tot stand te brengen verwerft men door een afstemming te ontvangen, die een kanaal opent waarlangs energie kan stromen naar de plaatsen waar de grootste behoefte eraan bestaat. Reiki werkt op verschillende niveaus - lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel - en is geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid van klachten. Daarnaast kan Reiki tot diepgaande veranderingen in iemands leven leiden. 
 
Het japanse woord Reiki betekent letterlijk ' universele levensenergie'. Alles wat leeft -planten, dieren, mensen - heeft die energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte.
Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Iedereen is na zijn geboorte in staat om die energie vrijelijk in zich op te nemen en door te geven. Door het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren wordt echter bij vrijwel iedereen dat vermogen in meer of mindere mate geblokkeerd.  Door deze blokkades kan de universele levensenergie niet meer volledig doorstromen. Een tekort aan deze levens-energie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten, en vertraagt het herstel. Tijdens een Reiki-behandeling worden bij de ontvenger de blokkades in de energiehuishouding losgemaakt, zodat zij weer onbeperkt levensenergie kunnen opnemen en zelfs doorgeven aan anderen. 
  
Reiki ondersteunt de ontvanger bij datgene wat op dat moment het belangrijkste is. Dat kan genezing van het lichaam zijn. Het kan ook zijn dat gedachtenpatronen waarmee we onszelf ziek maken, erdoor veranderen. Reiki werkt nooit alleen in op de symptonen, maar altijd op de hele mens. De onderlinge verwevenheid van lichaam en geest bij het ontstaan en in stand houden van ziekten is reden om als het maar enigzins mogelijk is, iemand altijd een volledige behandeling te geven en ons niet te beperken tot de plaats waar de klacht zetelt. Als het niet mogelijk is iemand een hele behandeling te geven, kan men zich beperken tot de zieke plek. Per slot van rekening is tien minuten reiki al veel beter dan helemaal geen reiki.

meer lezen over Reiki