Een natuurlijke balans in de mens achter de professional. 
Optimaal inzetten van menselijkheid en mogelijkheden.

Niemand loopt graag te koop met problemen. Stress, onzekerheid en onevenwichtigheid houden we liever voor onszelf. Het is immers niet gemakkelijk onze zwakheden aan een ander te tonen.
Toch is het meestal goed herkenbaar wanneer iemand het even niet meer aan kan. Voor u ook? Heeft u wel eens signalen opgevangen dat u, een collega of een onderneming als geheel niet lekker in zijn vel zat of uit balans raakte?
Het is in ieders belang deze zaken vroegtijdig te signaleren en zonodig in te grijpen. Het zou jammer zijn niets te doen aan problemen die een belemmerende werking blijken te hebben op professionaliteit, bezieling en productiviteit. Het gaat tenslotte om de gezondheid van mens en onderneming.

Met goede hulp zijn onbalans en verminderde functionaliteit op te heffen. Eerder gebleken bekwaamheid kan hersteld en meestal zelfs verder ontwikkeld worden.
Onbalans en ziekteverzuim kosten emotioneel en financieel vaak meer dan het voorkomen, beperken en opheffen daarvan.

Vele verantwoordelijkheden drukken op de schouders van medewerkers. Er is alle reden om alert te zijn op de kwaliteit van het functioneren. Wordt er nog beschikt over de nodige energie, flexibiliteit en creativiteit? Uitvallen is ongewenst en lastig. Naast het persoonlijke drama en het financiële nadeel, belast het de hele organisatie. Het niet aanpakken van problemen en psychosomatische klachten kan onnodig lang een zeer negatieve uitwerking hebben. Burn-out kan voorkomen worden!

Medewerkers en organisaties hebben er alle belang bij mogelijke problemen tijdig te signaleren. In een vroeg stadium van stress kunnen enkele gesprekken met een deskundige de betreffende persoon weer op het goede spoor zetten en veel ellende voorkomen. Meestal voelt hij zich enorm opgelucht bij de ontdekking dat er een adequate oplossing is voor een tijdelijke inzinking en de werkgever hem wil behouden voor het bedrijf. Wordt er daadwerkelijk in hem geïnvesteerd, dan kan dat zelfs een gunstige uitwerking hebben op zijn loyaliteit en zelfvertrouwen.
Niet uit te hoeven vallen of zo snel mogelijk terug te kunnen komen, daarbij is iedereen gebaat. Hiervoor is een doeltreffende methodiek ontwikkeld. Deze aanpak bevordert commitment, preventie en snellere reïntegratie.

Het verder ontwikkelen van de mens achter de functionaris draagt bij tot welzijn van mens en onderneming.
Goede medewerkers zijn schaars. Waarin investeert ú: verder ontwikkelen of laten vervangen?


Werkwijze en uitgangspunten

De eerste sessie bestaat uit een gesprek waarin wensen en doelstellingen zorgvuldig worden geformuleerd en vastgelegd. Na wederzijds akkoord wordt het totaal aantal sessies afgesproken.

Eerste onderdeel van het verdere traject is het onderkennen en begrijpen van de eigen, door het onderbewustzijn gestuurde non-verbale boodschappen en signalen. Deze signalen zijn veel duidelijker, eerlijker en genuanceerder dan woorden en laten precies zien wat er aan de hand is. Met behulp van video-opnamen wordt deze informatie zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

De medewerker kan een diep inzicht verwerven in de aard, de oorsprong en de consequenties van de nu zichtbaar geworden blokkades. Doordat er een direct verband bestaat tussen deze blokkades en het minder goed functioneren, de onbalans, is dit inzicht hét startpunt voor het verwezenlijken van de gewenste veranderingen.

Niemands leven verloopt rimpelloos. Meestal onbewuste, vergeten of verdrongen en daardoor onverwerkte oude ervaringen hebben deze blokkades gevormd en bepalen voor een groot deel de grenzen van het functioneren van een mens. Hij kan deze grenzen leren te verleggen zodat hij completer, vrijer en evenwichtiger en vooral met veel plezier kan werken in de organisatie.Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Biotherapie Praktijk toegepaste methodieken: coaching, therapie, gesprekstherapie, lichaamsgerichtetherapie, regressietherapie, bio-energetica, reiki, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...
Zijn heel eigen bioenergetische alternatieve HR therapie bevat al deze elementen en stelt u in staat een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op uw kwaliteit van leven en werken; met uzelf en de wereld om u heen. Nieuw begrip leidt niet altijd tot verandering; nieuwe ervaringen waarbij u de weg hervindt naar uw identiteit en eigenheid wél.