Kinesiologie: “Leer der beweging”
Oorspronkelijk had dit betrekking op de spieren en bewegingen van het lichaam.
Na ruim 30 jaar onderzoek is kinesiologie uitgegroeid tot een werkbaar gezondheidssysteem gebaseerd op manuele (handmatige) spiertesten.
De kinesiologie is een holistische werkwijze dat wil zeggen dat ze de mens ziet als een geheel. Iedere prikkel beïnvloedt iedere cel in het lichaam. Alles is met alles verbonden en iedere prikkel beïnvloedt dus ook de spier, deze kan verzwakken of versterken en dit is waarneembaar via de spiertest.
Veelal worden de spiertesten uitgevoerd op de arm terwijl u op de behandelbank ligt. Dit gaat door lichte druk op uw arm te geven terwijl u deze druk dient te weerstaan. Het gaat hierbij om de reactie van het lichaam en niet om krachtmeting!
Met het testen van de spier wordt het onderbewuste aangesproken en is voor degene die getest wordt ook duidelijk voelbaar hoe het lijf op bepaalde prikkels reageert. Dit resulteert in bewustzijn, zelfkennis en ontplooiing, een prachtige manier om inzicht te krijgen in klachten en blokkades.
 
Er wordt uitgegaan van de gezondheidsdriehoek van:
 • Chemie: Onder de chemie verstaan we het proces van verwerken en opnemen van stoffen.
  U kunt hierbij denken aan, voeding, vitamine, mineralen maar ook de inademing van gassen, dampen, chemicaliën 
 • Structuur: Onder de structuur verstaan we de structuur van het lichaam zelf, de botten, pezen, spieren enz. hieronder valt bijvoorbeeld Touch for Health waarbij verschillende spieren getest worden.
 • Emotie : Welke emotie speelt een rol bij een specifiek probleem/klacht, welke emotie ligt hieraan ten grondslag?
  In de Kinesiologie wordt veel gewerkt met de 5 elementenleer afkomstig uit de Tao (oude chinese leer en zijnswijze) Zij gaan er vanuit dat er aan elk orgaan en meridiaan een emotie verbonden is. Bv iets dat zwaar op je maag valt, iets op je lever hebben of gal spuwen.
  Opgekropte of niet (h)erkende emoties kunnen als gifstoffen gaan werken op een orgaan waardoor de energiestroom stagneerd.
In mijn praktijk werk ik met de volgende technieken vanuit de Kinesiologie:
 • Touch for Health
Touch for Health is de basis van de Kinesiologie en betekent "aanraken voor gezondheid".
Er wordt gebruik gemaakt van spiertesten. Deze spieren zijn verbonden aan meridianen en de meridianen zijn weer verbonden met organen.
Door de spieren te testen kunnen spierzwaktes en energieblokkades opgespoord worden. Met specifieke handgrepen kunnen deze worden gecorrigeerd, zodat het lichaam beter in balans raakt en het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd. 

-Wat kost mijn lichaam energie?
-wat geeft mijn lichaam energie?

Door een Touch for Health balans, kom je weer lekker in je lijf te zitten en voel je je meer in balans.
 • Stress Release
Met deze methode uit de WellnessKinesiologie, worden handvaten geboden om stress te kunnen herkennen, erkennen, hanteren en transformeren. 
Er wordt o.a. gewerkt aan:
  • Het denken en functioneren ondanks de invloed van stress
  • Het maken van bewuste keuzes
  • Invloed van stress op je fysieke, mentale en emotionele lichaam
  • Angsten en fobieen
  • Uitstelgedrag

 

 • Zicht op Leefblind 
In een leefblind sessie gaan we werken aan een doel.
We bewandelen de weg die naar je doel leidt.

-Wat zijn de obstakels of hobbels op deze weg?
-Wat is er nog nodig je doel te bereiken?
-Welke talenten van jezelf kan je hiervoor gebruiken?
-Staan je overtuigingen en/of blinde vlekken je in de weg?
 
Door een leefblind balans krijg je inzichten over je eigen weg die naar het behalen van je doel leidt.
Het doel wat je wilt bereiken kan zeer uitlopend zijn en wordt in een gesprek vastgesteld.