Wat zijn Mantra's? Wikipedia
 
Mantra's zijn gewijde teksten, in het Sanskriet (oudste klassieke taal uit India). Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties.
 
Man in mantra betekent in het Sanskriet "denken". "Tra" komt van "trai" en kan betekenen "bescherming tegen".
 
Het zingen of reciteren van mantra's activeert en versnelt de geestelijk-scheppende kracht en bevodert harmonie in alle aspecten en bestandsdelen van het menselijk wezen. De mantrazanger verandert langzaamaan in een levend centrum van geestelijke vibraties,  dat is afgestemd op een vibratiecentrum dat oneindig veel sterker is. Deze energie kan worden gebruikt voor het welzijn van niet alleen diegene die zich daarop heeft afgestemd, maar ook voor het welzijn van anderen. 
De mantra's vinden hun oorsprong bij de Guru's. Veel mantra's werden namelijk aan mystici en zieners geopenbaard tijdens hun diepste meditaties.