Meditatie is een eeuwenoude techniek om de geest, de gedachten tot rust te brengen. Men kan op vele manieren een meditatie beleven of beoefenen. Het doel is altijd om innerlijk tot rust te komen, om de innerlijke vrede te vinden.
Een techniek van meditatie is de gedachten concentreren, denken aan één bepaalde positieve of opbouwende gedachte, waardoor de aandacht even afgeleid wordt van al het andere dat door je hoofd spookt, en daardoor gaat men uiteindelijk naar de ervaring en de beleving van die gedachte.
Via meditatie contact maken met je innerlijke wereld. Door te ontspannen, te visualiseren, word je je bewust van wat er in je omgaat en hoe dit weerklinkt in je dagelijkse leven.
Je eigen grondingen leren kennen en daar bewust mee werken. Je fantasie gebruiken in de kracht van de gedachte en zo leren creëren.
Termen als ‘Hier en Nu’ daadwerkelijk leren gebruiken. Daarmee werken en de vreugde van het loslaten van onnodige energie, brengen een innerlijk rustige gemoedstoestand.
Meditatie heeft een helende werking op de gezondheid, lichamelijk en geestelijk. Het brengt de gedachten tot rust, gedachten worden terug helder, waardoor men vaak ook een oplossing ziet voor problemen waar men niet uit raakte. Steeds meer mensen uit de medische wetenschap erkennen het belang van meditatie voor de gezondheid. Het is een techniek om te leren positief denken, en in de eerste plaats positief denken over zichzelf. In de meditatie komt het lichaam volledig tot rust: dit heeft een zeer gunstige invloed op de gezondheid.
Verder is het een techniek om terug in het reine te komen met zichzelf. Er komt stilaan terug harmonie, terug innerlijke vrede, een grotere psychische draagkracht, een grotere innerlijke vreugde. En zoals het spreekwoord zegt `verander je gedachten en je leven verandert', zo zullen er meer deugden ontwikkeld worden, men leert terug in het reine komen met zichzelf en automatisch komen relaties met anderen meer in evenwicht en harmonie.