Yoga is de laatste jaren flink aan populariteit aan het winnen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een onderbreking in de hectiek van hun dagelijkse leven. Velen onder ons beginnen te voelen dat het leven in onze huidige samenleving een uitputtingsslag vormt voor lichaam en geest. Dagelijks worden we geconfronteerd met grote hoeveelheden informatie, het alsmaar drukker wordende verkeer, overvolle agenda's, etc. In een veeleisende maatschappij als de onze is er vaak weinig ruimte en aandacht voor jezelf. In de drukte van alledag zijn we daarom snel geneigd het contact met onszelf te verliezen. Hierdoor zijn we gemakkelijk vatbaar voor spanning- en vermoeidheidsklachten.
Yoga maakt je er bewust van hoe je innerlijk reageert op de buitenwereld. Bijvoorbeeld hoe je lichaam door bepaalde emoties of gedachten kan verkrampen of blokkeren. Je leert met aandacht het lichaam te voelen en bewust te ontspannen. Door het doen van oefeningen verruim je op een zachte en respectvolle manier je grenzen. De rekbaarheid van de spieren wordt niet alleen groter, ook mentaal zul je merken dat je makkelijker gedachten die spanning of verkramping veroorzaken zult herkennen en van je af kunt laten glijden. Je verruimt letterlijk je bewustzijn en daarmee de kijk op jezelf en je omgeving. Yoga geeft ons de kans om het patroon van alledag te doorbreken. Tijdens een les Yoga neem je daadwerkelijk tijd voor jezelf en laat je de dagelijkse rompslomp even voor wat het is.
 
De positieve effecten van de fysieke kant van Yoga op het lichaam hebben er voornamelijk de oorzaak van dat yoga in het Westen grote populariteit geniet.
Asana's gecombineerd met ademtechnieken, zijn erop gericht het lichaam gezond en veerkrachtig te maken zodat het ‘moeiteloos’ wordt en geen belemmering meer in het dagelijks leven vormt. Een gezond, sterk en flexibel lichaam dat makkelijk beweegt, vormt voor veel mensen de basis voor een prettiger leven.
Hoewel de meeste oefeningen gericht zijn op het verruimen van het lichaamsbewustzijn en het laten doorstromen van energie, zijn er veel meer positieve effecten zoals:
  • het toenemen van flexibiliteit van spieren en gewrichten
  • vergroten van spierkracht
  • een betere balans en concentratie
  • verbetering van de weerstand door stimulatie en harmonisatie van inwendige klieren
  • groter uithoudingsvermogen
  • verbetering van de bloedcirculatie

Door middel van yoga kun je:  
  • stress bestrijden
  • over meer energie beschikken
  • je geest tot rust laten komen
  • je gewicht onder controle houden
  • je lichaamshouding verbeteren
  • je concentratie verhogen
Yoga is een allesomvattende levenswetenschap, waarvan de oorsprong ligt in India, vele duizenden jaren geleden. Yoga is het oudste systeem van persoonlijke ontwikkeling in de wereld, en het omvat zowel lichaam als geest als ziel. Yoga is een samenspel van het bewustzijn van het individu en het algemene bewustzijn. De Oude Yogi’s hadden een diepgaande kennis van de essentiële aard van de mens, en van wat de mens nodig heeft om in harmonie te kunnen leven met zichzelf en met zijn omgeving. Zij zagen het fysieke lichaam als een voertuig, met de geest als zijn bestuurder, de ziel als de ware identiteit van de mens, en actie, emotie en intelligentie als de drie krachten die het lichaam/voertuig drijven. Om deze drie krachten volledig te integreren moeten ze in balans zijn. Rekening houdend met de relatie tussen lichaam en geest, formuleerde de Yogi’s een unieke methode om deze balans te behouden – een methode die alle bewegingen die nodig zijn voor een fysieke gezondheid combineert met de Ademhalingstechnieken en Meditatietechnieken die garant staan voor de gemoedsrust.
 
De klassieke technieken van Yoga bestaan al meer dan 5.000 jaar. In de oudheid werd Yoga, een systeem van fysieke en mentale oefening, geboren uit de drang naar meer persoonlijke vrijheid, Gezondheid en een lang leven, en een verhoogd zelfbegrip. Sindsdien heeft Yoga zich verspreidt over de gehele wereld. Het woord Yoga betekent ‘samen verenigen’, en het brengt het lichaam en de geest samen in een harmonieuze ervaring.

Yoga is een leermethode die zich richt op het verkrijgen van een eenheid van lichaam, geest en ziel door middel van de volgende drie Yoga structuren: Oefening, Ademhaling en Meditatie. De oefeningen van Yoga zijn ontworpen om druk uit te oefenen op het Kliersysteem van het lichaam, waardoor de efficiлntie en de totale gezondheid verbeterd worden. Bij Yoga wordt het lichaam gezien als het primaire instrument dat ons in staat stelt om te functioneren en te evolueren in de wereld. Een Yoga student zal het dan dus ook met grote zorg en respect behandelen. De Ademhalingstechnieken zijn gebaseerd op het begrip dat ademhaling de bron van het leven is in het lichaam. Yoga studenten verhogen geleidelijk de controle over hun ademhaling om zo de gezondheid en functionaliteit van hun lichaam en geest te verbeteren. Deze twee systemen Van Yoga bereiden het lichaam voor op Meditatie, en maken het makkelijker voor de studenten om een ontspannen geest te verkrijgen, en om vrij te zijn van de alledaagse stress. Constante, dagelijkse oefening van deze drie delen van de structuur van Yoga creëren een heldere, zuivere geest en een sterk en bekwaam lichaam.
 
De Stijl van Yoga waar de meeste mensen mee bekend zijn, is Hatha Yoga, of de Yoga van Houdingen. Het ontwikkelen van een sterk, gezond en flexibel lichaam is slechts ййn aspect van deze eeuwenoude wetenschap. Yogi’s vereren het lichaam, maar ze doen dit omdat ze beseffen dat een zwak en vermoeid lichaam een belemmering zal vormen in hun zoektocht spirituele voortgang. Door op hun ademhaling te letten bij het beoefenen van de verscheidene houdingen, trainen ze zichzelf om geestelijk disciplinair te zijn. Daardoor zijn zij in staat om te leven naar de principes waar Yoga om draait. Het eerste principe van Yoga is ‘Ahimsa’, of rust in gedachten, daden en actie, niet alleen jegens andere mensen, maar jegens alle levende schepsels, en bovenal jegens onszelf. Denk hieraan als je jezelf in een voorwaartse buiging probeert te drukken; geef jezelf tijd, en het komt vanzelf.
Wanneer je enige tijd serieus yoga beoefend zul je merken dat je op een veel bewustere en daardoor krachtigere en liefdevollere manier in het leven komt te staan. Je leert jezelf kennen en vandaar uit je eigenheid en kracht ontwikkelen.
Yoga leert je om oordeelloos waar te kunnen nemen want vaak zijn we geneigd overal een oordeel over te hebben, vooral over onszelf. Dit roept (onbewust) veel spanning en onrust op en vertekent de werkelijkheid.
Wanneer je jezelf zonder oordeel waar kunt nemen, zul je merken dat je jezelf de gelegenheid geeft om te zijn wie je werkelijk bent en om geestelijk te groeien. Je geeft emoties de kans om ‘uit te laten razen’ en hun verhaal te vertellen zonder dat dit goed of fout is. Omdat je hierdoor minder emotionele ballast meedraagt zul je met meer helderheid en rust met de realiteit om kunnen gaan. Door het accepteren (toelaten) en daarmee bewust los kunnen laten van emoties of gedachten die spanning en onrust veroorzaken, zullen zich minder blokkades in je lichaam vastzetten. Energie kan weer vrijuit stromen. Door jezelf te accepteren en te zijn met alle gevoelens en gedachten die hierbij horen, ontwikkelt zich van binnenuit (zelf-)vertrouwen.
Yoga zal harmonie scheppen in je lichaam, je geest en uiteindelijk in je leven. Je leert om de gedachtenstroom tot stilstand te brengen. En dat is tenslotte de definitie van yoga: de geest tot rust brengen!