Het grote belang van goed aangeleerde en regelmatig ingeoefende ademtechnieken moet al lang niet meer onderschat worden bij astmaklachten.
Een goede adembewustwording en ademcontrole zijn onontbeerlijk bij: 
    • astma-aanvallen
    • bij fysieke inspanning in geval van inspanningsastma
    • ter ontspanning
    • tijdens inhalatiebehandeling (pufjes en aërosol)
    • Ook kunnen bepaalde ademtechnieken aangeleerd worden om eventueel vastzittende slijmen in de luchtwegen los te maken en zo te evacueren