• Chronische hyperventilatie

Vooral deze miskende problematiek boeit mij al jaren. De klachten zijn dikwijls moeilijk te herkennen:

  • duizeligheid
  • hoofdpijn
  • chronische vermoeidheid
  • in de war zijn
  • wazig zien
  • ongemakken in de buik (“spastisch colon”)
  • spierklachten
  • slaapstoornissen
  • overvloedig transpireren
  • oorsuizen
  • etc...
    
Al deze klachten hoeven natuurlijk niet tesamen voor te komen, maar het kan wel. Het is soms moeilijk te begrijpen en te aanvaarden dat jarenlange klachten wel eens kunnen te maken hebben met een verstoorde ademhaling! “Is het dat maar?” of “Waarom heeft men dit niet vroeger herkend?” Hoe moet je aan je omgeving (en aan jezelf) gaan vertellen dat al je ellende alleen maar veroorzaakt wordt door te lang verkeerd te ademen?! Je ademhaling wordt toch verondersteld “vanzelf” te gaan? Je omgeving denkt dat je "maar komedie speelt” of "hysterisch doet". Men denkt dat je "aandacht zoekt" en je maar aanstelt, terwijl je je soms al jaren zo ellendig voelt.
Dikwijls wordt dit alles veroorzaakt door:
  • “te veel druk op de ketel”,
  • door allerlei gebeurtenissen,
  • opgekropte gevoelens in werk of relatie
  • in samenspel met persoonlijke karaktertrekken
Bij een groot deel van onze samenleving (10% van de Belgische bevolking bijna), gaan stress en emoties eenvoudigweg “op de ademhaling zitten”. De ademhaling is dikwijls ongemerkt haar eigen leven gaan leiden, zelfs “baas” geworden over de persoon. Je ademcentrum (je computer) heeft zich ook jammer genoeg aangepast aan je verkeerde manier van ademen. Je bent je dikwijls helemaal niet bewust van je verstoorde ademhaling!
  
De ademtherapie pakt dus het verstoord, chaotisch ademen aan (overademen, schokkerig ademen, zelfs vergeten te ademen, etc).
Na enkele sessies ga je duidelijk voelen dat je goed bezig bent, dat er goede dingen met jou aan het gebeuren zijn. Je krijgt stilaan terug controle over je ademhaling, je klachten en dus ook over je leven. Je moet er even aan werken, maar je krijgt er zoveel voor terug. Je gaat eerst lichamelijk verbeteren en daarna ga je bewuster in het leven staan en terechte keuzes maken. Je gaat stilstaan bij de vraag: waarom ben ik gaan hyperventileren en wat kan ik er aan doen?
 • Acute huperventilatie

Je ademhaling kan ook plots en zeer brutaal ontregeld worden. Bij een acute aanval heb je vaak akelige gewaarwordingen: fel naar adem moeten happen, soms het gevoel hebben te zullen stikken, pijn in de hartstreek (je hebt schrik voor een hartaanval!), tintelingen in de ledematen of het gezicht. Dit geeft soms een gevoel van paniek of zelfs doodsangst.