We hebben allemaal wel eens periodes in ons leven waarin we nare of verdrietige gebeurtenissen en de daaraan gekoppelde gevoelens ervaren die eindeloos of onoplosbaar lijken. Meestal beseffen we dat deze gevoelens het gevolg zijn van specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte, relatieproblemen, problemen op het werk etc. 

Soms echter voelen we ons onzeker, angstig of somber, zonder te begrijpen waar deze gevoelens nu eigenlijk vandaan komen. Het ervaren van zulke gevoelens kan het leven onbevredigend maken wat kan leiden tot problemen in ons dagelijks leven. Vaak stoppen we deze gevoelens dan ook weg waardoor er gemakkelijk een kloof kan ontstaan tussen ons werkelijke gevoel en dat wat we anderen laten zien. 

Ook nemen we vaak, gedreven door onze onrust, overhaaste beslissingen waardoor er conflicten ontstaan tussen datgene wat we eigenlijk zouden willen en dat wat we in werkelijkheid doen. Dit kan leiden tot psychische spanningen en problemen. 

Gesprektherapie kan zinvol zijn als je de zaken die je bezighouden van je af wilt te praten of met een ander op een rijtje wilt zetten, of als je meer inzicht in jezelf wilt krijgen. Via gesprekken bekijken we wat je precies dwars zit, met welke gevoelens en gedachten dat te maken heeft en hoe je daar anders mee kunt omgaan op een manier die bij jou past.

Ik maak daarbij onder andere gebruik van Reiki en andere energetische healings effectieve methoden om de wisselwerking tussen je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag te herkennen en zo nodig te veranderen). De werkzaamheid van gesprekstherapie kan worden versterkt en versneld door deze te combineren met energetische therapie.

Wat is gesprekstherapie?
Gesprekstherapie is een behandelmethode die kan worden toegepast bij psychische klachten of problemen. De therapie bestaat uit het voeren van gesprekken. Door deze gesprekken krijgt u inzicht in de oorzaak van uw klachten of problemen en leert u hoe hiermee om te gaan. Ook kan er een combinatie plaatsvinden met andere therapievormen. Gesprekstherapie gaat niet uitgebreid terug naar uw verleden. Uiteraard kan het verleden nuttige informatie verschaffen echter gaat het bij ons om het zoeken naar een passende oplossing in het hier en nu. De bedoeling van deze therapie is dan ook om psychische klachten of problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er al op korte termijn minder last van ondervindt.

 
Therapie op maat!
Biotherapie Praktijk biedt therapie op maat. Onze therapeute behandelt u dan ook niet volgens een standaard plan daar zij vindt dat het proces dat iemand doormaakt voor een ieder uniek is en nooit van tevoren al geheel duidelijk. U wordt dan ook in niets geforceerd en mag bij haar zijn wie u bent! Ook zal zij altijd streven naar een voor u kortdurend en handelingsgericht traject.  
 
Voor welke klachten en problemen? 
U kunt bij Biotherapie Praktijk terecht voor uiteenlopende psychische problemen. Voorbeelden waarvoor mensen de praktijk consulteren zijn:
  • Het verminderen of leren omgaan met angsten, onverwerkt verdriet, minderwaardigheidsgevoelens, fobieën, schuldgevoelens, somberheid, depressiviteit, stress, overspannenheid,  burnout
  • Problemen in de omgang met anderen, relatieproblemen, problemen op het werk, problemen in de opvoedingssituatie
  • Moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringenLichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, waarvoor geen duidelijke  medische verklaring is gevonden

Ook wanneer u behoefte heeft aan een onafhankelijk advies of even uw verhaal kwijt wilt, kunt u bij ons terecht!